Stowarzyszenie Rodzin " Otwarty Umysł " w Rzeszowie powstało z inicjatywy rodzin osób po przebytych kryzysach psychicznych.

Zostało zarejestrowane i otrzymało osobowość prawną w dniu 24 września 2003 roku, a od października 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie jest organizacją non - profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się ze składek, darowizn, projektów: Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, PFRON, 1%.

Misją Stowarzyszenia Rodzin "Otwarty Umysł" jest wspieranie rodzin i niepełnosprawnych w chorobie (schizofrenii), rehabilitowanie społeczne oraz integrowanie ze społecznością lokalną.Budujemy partnerską współpracę:

OSOBA CHORUJĄCA - TERAPEUCI - RODZINA