ul. Kraszewskiego 1,
                         35-016 Rzeszów,

Maria Gnap  tel.: 664 739 232
Barbara Oleksińska tel.: 664 739 233


   KRS: 0000174442
  
Nr konta: 56 9162 0000 2001 0003 2913 0001

 

                           e-mail: biuro@otwartyumysl.org

 

 

                         ul. Potockiego 1,
                         35-322 Rzeszów,

Maria Gnap tel.: 664 739 232
Barbara Oleksińska tel.: 664 739 233


   KRS: 0000174442
  
Nr konta: 56 9162 0000 2001 0003 2913 0001

 

                           e-mail: biuro@otwartyumysl.org