PRZEWODNIK PO DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
I. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – dorośli
II. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – dzieci i młodzież
Stowarzyszenie Rodzin „OTWARTY UMYSŁ” ul. Kraszewskiego 1, 35-016 Rzeszów telefon: 664 739 233, 664 739 232 http//www.otwartyumysl.org/
III. Organizacje Pozarządowe i Aktywizacja Zawodowa