PRZEWODNIK PO DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

I. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – dorośli

II. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – dzieci i młodzież

III. Organizacje Pozarządowe i Aktywizacja Zawodowa

Stowarzyszenie Rodzin „OTWARTY UMYSŁ”

ul. Kraszewskiego 1, 35-016 Rzeszów

telefon: 664 739 233, 664 739 232

http//www.otwartyumysl.org/