SPRAWOZDANIA

Walne zebranie sprawozdawcze za  2022r.

W dniu 19.06.2022 r. w Siedzibie Stowarzyszenia w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz protokółu Komisji udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Walne zebranie sprawozdawcze za  2021r.

W dniu 01.07.2022 r. w Siedzibie Stowarzyszenia w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2021. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz protokółu Komisji udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Walne zebranie sprawozdawcze za  2020r.

W dniu 08.06.2021 r. w Siedzibie Urban Lab w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2020. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz protokółu Komisji udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Walne zebranie sprawozdawcze za  2019r.

W dniu 25.06.2020 r. w Siedzibie Urban Lab w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz protokółu Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Walne zebranie sprawozdawcze za 2018 r.

W dniu 17.06.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kraszewskiego 1 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz protokołu Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze za 2017r.

W dniu 14.05.2018 r w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kraszewskiego 1 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi.


Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016

W dniu 28.06.2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” przy
ul. Kraszewskiego 1 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.
Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, finansowego, protokołu Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze za rok 2015

W dniu 27.06.2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.


Sprawozdanie za rok 2014

W dniu 29.05.2015 r w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014. W trakcie zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Sprawozdanie za rok 2013

W dniu 29.03.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze za rok 2013. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. Następnie wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.


Sprawozdanie za rok 2012

W dniu 26.03.2013 r. w Środowiskowym Klubie Kultury „Akwarium” odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2012. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.


Sprawozdanie za rok 2011

W dniu 29.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2011 oraz wybrało nowe władze Stowarzyszenia.


Sprawozdanie za rok 2010

W dniu 28.03.2011 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2010.