STOWARZYSZENIE

O NAS

Stowarzyszenie Rodzin ” Otwarty Umysł ” w Rzeszowie powstało z inicjatywy rodzin osób po przebytych kryzysach psychicznych.

Zostało zarejestrowane i otrzymało osobowość prawną w dniu 24 września 2003 roku, a od października 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie jest organizacją non – profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się ze składek, darowizn, projektów: Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, PFRON, 1%.

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie osób po kryzysach psychicznych, chorujących psychicznie, niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Budujemy partnerską współpracę:

OSOBA CHORUJĄCA – TERAPEUCI – RODZINA