KLUB SAMOPOMOCY „INTEGRA”


Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

a) osoby przewlekle psychicznie chore,

b) osoby upośledzone umysłowo

c) inne: osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”. Działalność prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), przez 8 godzin dziennie. Na działalność składa się: bezpośrednia praca z uczestnikami, przygotowanie do zajęć, zakupy żywności i materiałów do terapii, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji.

Celem Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest osiąganie przez osoby niepełnosprawne umiejętności samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych. Ważnym elementem w pracy Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest integracja w.w. osób ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

Dzienny Ośrodek Wsparcia- Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach bieżącej pracy terapeutycznej realizuje działania zapewniając:

1. Poradnictwo psychologiczne

2. Trening kulinarny

3. Terapię zajęciową: rękodzieło artystyczne, zajęcia świetlicowe

Wymienione działania dotyczą uczestników budynku przy ul. Potockiego 1
i Kraszewskiego 1.

Ich poziom dostosowany jest do poziomu funkcjonowania poszczególnych uczestników.