Projekty realizowane w Stowarzyszeniu Rodzin „Otwarty Umysł” w roku 2020

W okresie od 1 lipca 2020 do 15 grudnia 2020 r

realizujemy zadanie Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wyd II”

w ramach zadania: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” współfinansowanego przez Wydział Zdrowia Miasta Rzeszów.

http://www.otwartyumysl.org/mapy.htm

 

W okresie od 01.07.2020 do 15.12.2020

Zapraszamy do udziału w projekcie  REHABILITACJA I INTEGRACJA – CEL, CHĘĆ CZY KONIECZNOŚĆ?

będzie on współfinansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa

Jeśli jesteś osobą po kryzysie psychicznym lub doświadczyłeś w swoim życiu zaburzeń psychicznych i posiadasz zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub ktoś z Twoich bliskich boryka się z trudnościami natury psychicznej i chcesz:

-dowiedzieć się więcej o trudnościach natury psychicznej                                                        -chcesz zmienić coś w swoim życiu                                                                                         -chcesz skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie oraz osób, które -mają podobne do Twoich doświadczenia                                                                                  -chcesz pomóc komuś bliskiemu                                                                                                -chcesz twórczo spędzić czas

Możesz skorzystać z naszej oferty:

-spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i psychoterapeutą dla osób po kryzysach psychicznych
-spotkania grupowe dla bliskich osób z problemami natury psychicznej
-warsztaty z dziedziny komunikacji dla osób po kryzysach psychicznych
-spotkania grupowe z lekarzem psychiatrą
-spotkania grupowe z psychodietetykiem

Dokonać zgłoszenia lub uzyskać dodatkowe informacje możesz:

-osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” ul. Kraszewskiego 1         -pod numerami telefonu: 664739233, 664739232                                                                    -pod adresem e-mail: biuro@otwartyumysł.org

 

W okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020

Zapraszamy do udziału w projekcie  AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

będzie on współfinansowany przez Miasto Gminę Rzeszów

Możesz skorzystać z następujących zajęć:

-psychoedukacja grupowa
-spotkania indywidualne z psychologiem
-zajęcia muzyczne
-zajęcia rehabilitacyjne – rehabilitacja ruchowa i prozdrowotna
-zajęcia z arteterapii

Dokonać zgłoszenia lub uzyskać dodatkowe informacje możesz:

-osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” ul. Kraszewskiego 1         -pod numerami telefonu: 664739233, 664739232                                                                    -pod adresem e-mail: biuro@otwartyumysł.org