PROJEKT „DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY „INTEGRA „ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

Od 25 lutego 2021 r. Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” prowadzi działalność placówki dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – Dzienny Ośrodek Wsparcia- Klub Samopomocy „Integra”.
Oferta obejmuje:
– spotkania społeczności terapeutycznej
– pomoc psychologiczną
– zajęcia terapii zajęciowej ( terapię w ogrodzie, terapię ruchem, zajęcia artystyczne)
– trening kulinarny
– trening funkcjonowania w życiu codziennym
– kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego
Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi w budynkach przy ul. Kraszewskiego 1 i Potockiego 1.
Projekt realizowany jest dzięki środkom finansowym z budżetu Państwa, jako zadanie zlecone Gminie Miasta Rzeszów.
W celu dokonania zapisu i uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:
–  osobistego w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Kraszewskiego 1,
–  telefonicznie pod nr. tel: 664739233, 664739232,
– mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org