„Sieć dla zdrowia”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami przygotowanymi w ramach projektu „Sieć dla zdrowia”.

Szkolenie pt. „Udział pacjentów w kształtowaniu polityki zdrowotnej” dostępny pod linkiem

https://youtu.be/Kpmz9StqpZU

oraz szkolenie pt. „Prawa pacjenta – Twoje prawa” dostępny pod linkiem

https://youtu.be/PKM4BBj5-FE

Projekt „Sieć dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.