PROJEKT „DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY „INTEGRA” DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

W 2024 r  Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”  nadal prowadzi działalność placówki dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, którzy są mieszkańcami Rzeszowa pod nazwą Dzienny Ośrodek Wsparcia- Klub Samopomocy „Integra”.

Podczas pobytu w Ośrodku można korzystać z następujących zajęć:

– spotkania społeczności terapeutycznej

– pomoc psychologiczna

– zajęcia terapii zajęciowej ( socjoterapia, arteterapia i ergoterapia)

– trening kulinarny

– pomoc w załatwianiu spraw bieżących

Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi w budynkach przy ul. Kraszewskiego 1 i Potockiego 1.

Projekt realizowany jest dzięki środkom finansowym  z budżetu Państwa, jako zadanie zlecone Gminie Miasta Rzeszów.

W celu dokonania zapisu i uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:

–  osobistego w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Kraszewskiego 1,

–  telefonicznie pod nr. tel: 664739233, 664739232,

– mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org