Aktywni w społeczności lokalnej – 2 wyjazdy turystyczno-rekreacyjne

Od 01.07.2024 r do 30.11.2024r Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” realizuje projekt pod nazwą „Aktywni w społeczności lokalnej – 2 wyjazdy turystyczno-rekreacyjne” skierowany do mieszkańców Miasta Rzeszowa, osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych.

Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1) 1-dniowa wycieczka krajoznawczo – rekreacyjna do ZOO w Krakowie

2) 3-dniowa wycieczka krajoznawczo – rekreacyjna na Roztocze

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są:

– osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Kraszewskiego 1, Rzeszów

– telefonicznie pod nr tel: 664 739 232 lub 664 739 233

– mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy