PROJEKT „REHABILITACJA SPOŁECZNA JAKO PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W CZASIE PANDEMII”

Zapraszamy mieszkańców Miasta Rzeszowa do udziału w projekcie realizowanym dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu Gminy Miasto Rzeszów w ramach otwartego konkursu ofert. Projekt realizowany będzie w terminie od 14.03.2022 do 31.12.2022r

Oferta obejmuje:

– zajęcia reedukacyjne

– hortiterapię

– zajęcia informatyczne

– zajęcia rehabilitacyjne

– zajęcia muzyczne

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa i uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu

–  osobistego w siedzibie Stowarzyszenia,

– telefonicznie pod nr. tel: 664739233, 664739232, lub

– mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org