PROJEKT „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZDROWIE- ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM ORAZ WSPARCIE W OKRESIE PANDEMII”

Zapraszamy mieszkańców Miasta Rzeszowa do udziału w projekcie realizowanym dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu Gminy Miasto Rzeszów w ramach otwartego konkursu ofert. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.04.2022 do 15.12.2022r

Oferta obejmuje:

– spotkania grupowe z psychologiem

– spotkania indywidualne z psychologiem

– zajęcia z komunikacji interpersonalnej

– spotkania z lekarzem psychiatrą

– specjalistyczne poradnictwo socjalne

– zajęcia o charakterze rehabilitacyjno- integracyjnym

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa i uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu

–  osobistego w siedzibie Stowarzyszenia,

– telefonicznie pod nr. tel: 664739233, 664739232, lub

– mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org