PROJEKT „PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYWOŁANYM PRZEZ PANDEMIĘ – POMOC PSYCHOLOGICZNA SZANSĄ NA POWRÓT DO RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ”

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” realizuje projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię – pomoc psychologiczna szansą na powrót do równowagi psychicznej” skierowany do osób borykających się z problemami natury psychicznej oraz ich opiekunów, dzięki środkom finansowym pozyskanym
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy