PROJEKT „PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Od 20.06.2023 r do 31.12.2023r Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” realizuje projekt pod nazwą „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami” skierowany do mieszkańców miasta Rzeszowa po kryzysach psychicznych lub zagrożonych kryzysem psychicznym.

Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

W ramach projektu realizowane są:

– grupa wsparcia

– terapia indywidualna

– porady telefoniczne

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są:

– osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Kraszewskiego 1, Rzeszów

– telefonicznie pod nr tel: 664 739 232 lub 664 739 233

– mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org

Zapraszamy