PROJEKT „PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – NIEZBĘDNA POMOC DLA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH”

Od 06.06.2023 r do 15.12.2023r Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” realizuje projekt pod nazwą „Poradnictwo specjalistyczne – niezbędna pomoc dla osób po kryzysach psychicznych” skierowany do osób borykających się z problemami natury psychicznej oraz ich opiekunów, dzięki środkom finansowy pozyskanym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

W ramach projektu realizowane są:

– spotkania grupowe z psychologiem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– spotkania indywidualne z psychologiem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– spotkania indywidualne z psychologiem dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

– zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych dla osób po kryzysach psychicznych

– zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych dla rodzin osób po kryzysach psychicznych

– spotkania grupowe z lekarzem psychiatrą

– grupowe poradnictwo socjalne

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są:

– osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Kraszewskiego 1, Rzeszów

– telefonicznie pod nr tel: 664 739 232 lub 664 739 233

– mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org

Zapraszamy