PROJEKT „OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA PEŁNOPRAWNYM CZŁONKIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” realizuje projekt pod nazwą: „ Osoba niepełnosprawna pełnoprawnym członkiem społeczności lokalnej” w w terminie 14.04.2023 – 31.12.2023r , który skierowany jest do osób niepełnosprawnych, mieszkańców Miasta Rzeszowa, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Gminy Miasta Rzeszów w ramach otwartego konkursu ofert.

Zadanie obejmuje poniższe oddziaływania:

zajęcia muzyczne

zajęcia reedukacyjne

hortiterapię

zajęcia informatyczne

zajęcia rehabilitacyjne

zajęcia integracyjno – rehabilitacyjne

zajęcia szkoleniowe – psychologia wpływu społecznego

 

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa i uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu

osobiście w siedzibie Stowarzyszenia

telefonicznie pod nr tel. 664 739 233, 664 739 232

mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org

Zapraszamy