PROJEKT „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym ”

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” realizuje projekt pod nazwą: „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym w w terminie 10.08.2023 – 31.12.2023r , który skierowany jest do osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Miasta Rzeszowa, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Gminy Miasta Rzeszów w ramach otwartego konkursu ofert.

Zadanie obejmuje poniższe oddziaływania:

– Usprawnianie funkcji poznawczych

rehabilitacja ruchowa

– spotkania tematyczne dotyczące tematyki prozdrowotnej

– spotkania integracyjno-aktywizujące

 

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa i uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu

osobiście w siedzibie Stowarzyszenia

telefonicznie pod nr tel. 664 739 233, 664 739 232

mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org

Zapraszamy