PROJEKT „SAMODZIELNOŚĆ I SPRAWCZOŚĆ – WSPIERANIE OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM ”

Od 30.04.2024 r do 15.12.2025r Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” realizuje projekt pod nazwą „Samodzielność i sprawczość – wspieranie osób po kryzysach psychicznych w środowisku lokalnym” skierowany do osób borykających się z problemami natury psychicznej oraz ich opiekunów, dzięki środkom finansowy pozyskanym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

W ramach projektu realizowane są:
– spotkania grupowe z psychologiem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– spotkania indywidualne z psychologiem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– spotkania indywidualne z psychologiem dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
– zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych dla osób po kryzysach psychicznych
– zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych dla rodzin osób po kryzysach psychicznych
– spotkania grupowe z lekarzem psychiatrą
– grupowe poradnictwo socjalne

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są:
– osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Kraszewskiego 1, Rzeszów
– telefonicznie pod nr tel: 664 739 232 lub 664 739 233
– mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org

Zapraszamy