PROJEKT „Aktywni mimo niepełnosprawności”

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” realizuje projekt pod nazwą: „Aktywni mimo niepełnosprawności ” w terminie 02.04.2024 – 31.12.2024r , który skierowany jest do osób niepełnosprawnych, mieszkańców Miasta Rzeszowa, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Gminy Miasta Rzeszów w ramach otwartego konkursu ofert.

Zadanie obejmuje poniższe oddziaływania:
zajęcia muzyczne
zajęcia reedukacyjne
hortiterapię
zajęcia informatyczne
zajęcia rehabilitacyjne
zajęcia integracyjno – rehabilitacyjne

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa i uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu
osobiście w siedzibie Stowarzyszenia
telefonicznie pod nr tel. 664 739 233, 664 739 232
mailowo pod adresem: biuro@otwartyumysl.org

Zapraszamy